Amandla kaJosef

Amandla kaJosef umondli ka Jesu
Kahlulwa yilutho nxa esinxusela.
Njengoba uMdali wamenza induna.
NeNkosi yemfuyo yomuz’ oyigcwele.

E! Josef, owake wanhlenga u Jesu,
Mhlazan’ ezingelwa inkos’ uHerod,
Ak’ ungiphuthume nxa ngisengozini,
Ngingaze ngahlulwa umlingi omubi.

Leave a Reply

Yethi mondli

07/08/2017

Matla a Josefa!

07/08/2017