E! Jesu Mhlengi wethu

E! Jesu Mhlengi wethu igama lakho lihle
Lavela ezulwini limnandi kithi sonke
Alikh’ elinye futhi elihle njengalakho
Kuyilo nje kuphela esingasinda ngalo.

Ngegama lakho Jesu kuguqa phansi konke,
Kutusa ubukhosi nobungqongqoshe bakho
Liyisihlangu sethy esingavika ngaso.
La sihlaselwa impi kasathan’ elwa nathi.

Limnand’ igama lakho lihlab’ iNkosi umxhwele.
Ingasinika konke, nxa siyincenga ngalo.
Nasekufeni kwethu solulanyiswa yilo.
Igama lakho Jesu, Msindisi wethu sonke.

Leave a Reply