E! Siphamban’ esihle

E! Siphamban’ esihle,
Okwabethelwa kuwe.
UNkulunkul’ uqobo,
Ngezono zethy zonke.

E! Muthi wokuphila,
Wathela isithelo
EsinguJesu Kristo,
Ongukuphila kwethu.

Uyisihluthulelo
sesango laphezulu,
Esizongena ngalo
ezweni lobumnandi.

E! themba labonile
okwahlawulwa
Ngawe onk’ amcala ethu,
E! siyakudumisa.

Msindisi weth’ omnene
owaf ‘ onqamlezweni,
aku’ usithethelele
izono zethu zonke.

Leave a Reply

Tlong le utloeng

23/07/2017