E! Virigo elimnene

E! Virigo elimnene Nkosikazi eCwebile.
Sesiyakubingelela, Wena Mame weth’ omuhle.

Nina woMsindisi wethu, nazi inhliziyo zethu,
zinikele kumntanakho zib’ ezakhe zimuthande. 

Ingelosi zibabaza, ukucweba okukhulu,
kwenhliziyo yakho enhle, wena mbali ecwebile.
Nina woMsindisi…

Mkhulumeli wabonile, sicelele eNkosini,
isihlanz’ izono zethu, khona sizocweba nathi.
Nina woMsindisi…

 

Leave a Reply