Ngcwele ngcwele

Ngcwele ngcwele ngcwele ungcwele Nkosi ngcwele ngcwele ngcwele ngcwele Wena wedwa wen’ongadalwanga owawukho njalo uhleli ulawula ngonaphakade. Ngcwele ngcwele ngcwele zitsho ingelosi zidumis’INkosi phezulu kanye ziyibong’INkosi emazulwini zitsho ngobumnandi ngonaphakade. Yise, Nyana, Moya,  Nkosi enyentathu sidumisa wena nasemhlabeni zonk’ iintlanga Nkosi, njengengelosi […]

Ah mama nina woMsindisi

Ah mama nina woMsindisi sijonge thin’abakaYesu oyena wasibeka kuwe ngokuba unguMama wethu. Mariya, sibonis’ uYesu umntwana wakho onenceba ngamana nathi singamthanda njengoko wawumthanda wena. Ah mama, uzusikhumbule, mhlenikweni simkayo apha usise kumntwanakh’uYesu nakulw’ ibandla labangcwele  

U binele

U binele leme la ka misteri e tsotehang, Ea ‘Mele o adorehang le Mali a bohlokoa, A tsholotsoeng ke Morena ho lopolla lefatshe. Movirigo a re tsoalla ngona ea leng ‘Moloki, Eena o tlile ho jala lentsoe la Evangeli, ‘Me a qetella […]

Tsatsi le teng

Tsatsi le teng la kahlolo La bohale le la tshabo La phethetso ea Molimo. Re tla utloa phala e lla Ka nqa tsohle tsa mabitla E tla phutha ba lichaba. Fatshe lena le tla tsota Lefu lona le tla soaba Hoba bafu […]

Tlong, re hateng

Tlong, re hateng, banab’eso Mehlaleng eohle ea Jesu Ea jereng sefapano. ‘Me bohle re tla ithuta Hobane libe tsa rona Li tshoanela tefelo. Utloang, Bajodi ba qosa Lefu la Jesu ka matla Ka khotla ha Pilato. Bonang, Jesu o jarisoa Sefate see […]

Oho! banabeso hle

Oho! banabeso hle! Re batleng pholoho! Ka mehla re hopoleng e le setshabelo. Ea nang le poloko O ruile tsohle, O na le lehlohonolo Le fetisang tsohle. ‘Me le ha re ka rua re sa le lefatsheng, Ha moea o timela na re […]

Oho Jesu Moren’a mosa

Oho Jesu Moren’a mosa Rato la hao le le ka kang! Ke uena ea tlileng ho rona Na re tla u  leboha joang. Binang kajeno Morena Jesu! Hoba ke lena letsatsi la hae Binang ka thabo, binang Molimo. O lutse setulong se […]

Oho banabeso, lipolelo

Oho banabeso, lipolelo tsa rona Li se li utloiloe joale ke Maria, ‘M’a Mor’a Molimo ore amohetse, O re entse bana ba hae ka sebele. Re bana ba hae, rese re ikanne, Ha re iketsise re inehela eena Mangeloi le batho bohle […]

Ke tsatsi le monate

Ke tsatsi le monate Lena la kajeno, Re matheleng ka pele Ho pelo ea Jesu. A re eeng ho leboha lerato la  Jesu, O hlahisitse lona ka ho shoela batho. A re eeng ho lefela melato ea rona, Re kopeng ligrasia pelong […]

Kajeno lena

Kajeno lena oh Maria Ke u fa pelo ea ka. Ka mehla ke tla u rorisa Ke kope thuso ea hao. Ke tshoanelo, ‘Me ea monate Hore re u khahlise. Oho uena, moetsalibe! U ratoa ke Maria. Ak’u balehele he eena Ke […]