Jesu nampa

Jesu nampa thina bakho size emiseni
lapho uphinda uhlabiso wasonqamlezweni.

Size kukhuleka baba nkulunkulu wethu
sizethule kuwe nkosi nathi uqobo lwethu.

Sizovuma phambi kwakho amacala ethu
ngokwethemba umusa wakho nesihawu sakho.

Sizobonga kuwe nkosi konke osipha kona
lomhlabiso udlula konke ongabongwa ngako.

Sizocela kuwe nkosi konke esikudingayo
wena nkosi uyazazi izicelo zethu.

Sidumisa ubunqonqoshe nobukhulu bakho
asiyazi enye inkosi engaphezu kwakho.

isiXhosa Hymns

02/11/2018