Ke utlwa fale

Ke utlwa fale dithoteng
Barongwa ba ba tsileng:
Tuduetsong ba opela
Kopelo ya Mmoloki.

Gloria in excelsis Deo

“A kgalalelo e newe
Modimo wa godimo.
Lefatshing go nne kagiso
Bathung ba ba o kgatlhang.”

Badisa, tsogang borokong,
Lesang matlhape jaanong.
Itlhaganeleng go bona
Mogolodi wa lona.

Lo tla mmona ke ngwanyana
Yo o leng mo bojelong.
Mme ke Kgosi ya lobopo,
Ruri: Morw’a Modimo.

Mme badisa ba akofa,
Ba bitsanya mo nageng,
Botlhe ba bolelelana
Tsotlhe ba di utlwileng.

Ka Boipelo mo pelong
Ba tabogela gone:
Ba bona Jesu Ngwanyana
Mme ba mo khubamelo.

Leave a Reply

Ikelelloeng

04/08/2017

Akofa go tla

04/08/2017