Mariya mama wam

Mariya mama wam
Faka umntwana lo wakho
Entliziyweni yam
Phakath’ entliziyweni yam.

Ungamnikela kum
Mna ndiyakumgcina yena
Entliziyweni yam
Phakath’ entliziyweni yam.

O Yesu yiva mna
Ilangazelela wena
Yonk’ intliziyo yam
Yonk’ intliziyo yam.

Leave a Reply

Thixo siyakudumisa

09/08/2017