Nangu umphako

Nangu umphako wendlela yam
yiyo imvana kaThixo
naluthuthuzelo lwentliziyo
nguwo umthombo woxolo
kuwe oYesu Thixo wam
ndifun’ ukutya ndize ndiphile
ndizinikela kanye.

Amdifanele kwamkela ngoku
phofu ndiyanqwena kanye
ke ndiyaqubuda Thixo kuwe
ndizisondeza kanye
thetha ngelizwi lodwa kum
ndize ndiphile emphefumlweni
ndizinikela kanye.

Leave a Reply

Yesu ndiyinika wena

12/08/2017

Mthombo walo

12/08/2017