Nkosikazi yaphezulu

Nkosikazi yaphezulu, Alleluya, Alleluya!
Sal’ usujabula belu, Alleluya, Alleluya!
Nkosikazi yaphezulu, Alleluya, Alleluya!
Sal’ usujabula belu, Sal’ usujabula belu,
Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Ngoba lowo owamzal, Alleluya, Alleluya!
Uvukile ekufeni, Alleluya, Alleluya!
Nkosikazi yaphezulu, Alleluya, Alleluya!
Sal’ usujabula belu, Sal’ usujabula belu,
Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Wena onomus’ omkhulu. Alleluya, Alleluya!
Ake usikhulekele, Alleluya, Alleluya!
Nkosikazi yaphezulu, Alleluya, Alleluya!
Sal’ usujabula belu, Sal’ usujabula belu,
Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Leave a Reply

Uvukile uJesu

23/07/2017

Ngephasika ekuseni

23/07/2017