Ntate ha ke tsoanele

Ntate ha ke tsoanele
Ho amohela uena.
Oho nketse ke loke
Kea kopa, Morena.
Tlo ka sefubeng sa ka,
Ho ‘na moetsalibe,
Tlo ho ‘na Jesu oa ka,
Tlo ho ‘na Jesu oa ka,
U lule pelong ea ka.

Ke ikabela uena
Ka pelo eohle ea ka
Ke phelisoe ke uena
Bohobe ba mangeloi.
E, sejo se monate!
Mphepe ka sona, Jesu.
U mphepe fat’seng lena,
U mphepe fat’seng lena.
Ho isa lefung la ka

Akofa, Moren’a ka
U tle ka pelong ea me!
Tlo thuse oa ka moea
Ke tle ke matlafale
Morena oa mafifi
O re hloile ruri.
Morena tlo re thuse,
Ntoeng tsa rona le eena,
Re tle re mo fekise.

Tlo Mong’a pelo ea ka
Ke t’soeroe ke lenyora,
Ke bile ke lapile
Le matla a felile.
Tlo re fepe, Morena.
Ka ona ‘mele oa hao,
O re nehang bophelo,
O matlafatsang moea
O re tiisang pelo.

Lebohang lona batho
Molopolli oa lona!
Ea le nehileng sejo
Se le phelisang moea.
Ahe Morena Kriste,
Mor’a Molimo Ntate.
U tlotlisoe ka hohle,
Ke libopuoa tsohle,
Ka mehla eohle. Amen.

Leave a Reply

E! Nkanyezi enhle

02/08/2017

Ke ratile

02/08/2017