Re go eleletsa masego

Re go eleletsa masego
Le lorato lwa Morena
Kwa a go biletsang gone;
Mme a go re busetse sentle.
A ye le wena, a ye le wena
Go tsamaya re kopana gape.
Mme mo ditseleng o re gopole:
Mme o tla nna pelong tsa rona.

Tsela tsa ‘go di nne ditshweu
Ka taelo ya Morena.
A o kgore ka mofago;
Mme a o goroge ka pula.
A ye le wena, a ye le wena
Go tsamaya re kopana gape.
Mme mo ditseleng o re gopole:
Mme o tla nna pelong tsa rona.

Leave a Reply

Re tsile go opela

06/08/2017

Ga ke a tshwanela

06/08/2017