Tlo moea ‘mopi oa rona

Tlo moea ‘mopi oa rona:
Etela ea rona meea,
Tlo tsele pelong tsa ba hao
Grasia tsa leholimo.

U bitsoe Momatlafatsi,
U mpho ea Molimo ruri,
Seliba, mollo, lerato,
Le tlotso ea meea ea batho.

Ra-lineho tse supileng,
Mono oa Molimo Ntate,
Ke uena eo re maletsoeng,
Re fe matla le sebete.

Kenya leseli kelellong,
Tsela lerato lipenong
Re matlafatse hle ‘meleng,
Ka matl’a hao a sa feleng.

Leleka sa rona sera,
U re fe khotso kamehla,
Re bontse tsela ea ‘nete
Re tle re sesefe bobe.

Re thuse ho tseba Ntate,
Hammoho le Mora oa hae;
Le ho lumela ho uena,
Uena u leng Moea oa bona.

Ho Ntate ho isoe khanya,
Le ho Mora Mo-re-shoeli,
Le ho Moea Motselisi
Joale le ka eohle mehla.

Leave a Reply

Woza Moya Ocwebile

23/07/2017

Woza Moya Ocwebile

23/07/2017