Utloang bara le barali

Alleluia, Alleluia, Alleluia!

Utloang bara le barali,
Jesu ka lena letsatsi,
Bafung o tsohile ruri
Alleluia!

Salome le ‘m’a Jakobo,
Le khaitseli ea Lazaro,
Ba ea ho tlotsa setopo.
Alleluia!

Barutuoa ha bo utloa
Ka Maria Magdalena,
Ba ea ho bona lebitla.
Alleluia!

‘Me Joannes ka sebele,
A hl’a siea Piterose,
A fhla lebitleng pele.
Alleluia!

Bolellang Baapostola:
Jesu ha a sa le mona,
Le tla ‘mona Galilea.
Alleliua!

Moo ho lutseng barutuoa.
Ha hlaha Kriste ka nama,
A re: Khotso hle ho lona.
Alleluia!

Tomas a utloa mohlolo,
Oa ea Moren’a hae tsoho,
A mpa a hloka tumelo.
Alleluia!

Bona, Tomas, bona pelo,
Bona, matsoho le maoto,
‘M u tlose pelaelo.
Alleluia!

Tomas a bona maqeba,
A khumamela Morena,
A re: U Molimo oa ka.
Alleluia!

Ruri ba lehlohonolo,
Bona ba nang le tumelo,
Ba tla fumana bophelo.
Alleluia!

Ka mokete oa Paseka.
Ithabeleng kaofela,
‘Me le leboheng Morena.
Alleluia!

A re leboheng Morena.
Ka baka la digrasia
Tseo a re fleng tsona.
Alleluia!

Leave a Reply

Tokozani nonke

23/07/2017