Yizani zintlanga

Yizani zintlanga nibizwa nonke
NguYesu uThix’ owanifelayo:
Yizani,Yizani,Yizani nonke .

Musan’ ukudela ilizwi eli
liveni nikholwe,nilunge ngalo
nikholwe,nikholwe, nikholwe nonke.

Yizani zintlanga nikhaliphile
zenizinikele kuYesu njalo
KuYesu, kuYesu,kuYesu njalo.

Zaman’ ukulunga, zenilindele
uYesu iNkosi umncedi wenu
yinkosi, yiNkosi ,yiNkosi yenu.

Emveni kokuva ilizwi lakhe
novuya kakhulu ngamandla alo
novuya,novuya, novuya nonke.

Izulu lelabo balifunayo
‘sihogo sesabo bangalumkiyo
lumkani , lumkani, lumkani nonke.

Uyolo lweNkosi lukhulu kanye
iintsizi zomhlaba zoyiswa ngalo
zoyiswa, zoyiswa, zoyiswa ngalo.

Leave a Reply

Busuku obuhle

19/08/2017