Ha re se re rotse

Ha re se re rotse rosari
Re tla rapela ‘M’a rona
‘Me re tla bina bohle, re re:
Ahe Jesu le Maria!
Re rateng rosari,
Ke ‘nete tsa thuto.
Ke dihlaku tsa thapelo
E, ka ‘nete.

(Misteri 1)
Jesu o n’a shoe ka motsotso,
Moea oa hae o boetse
O kene ‘meleng oa hae ruri,
O phela, o hlotse lefu.
Ka tsatsi le leng,
Re tsepile joalo,
Re tla tsohela bophelo
Bo sa feleng.

(Misteri 2)
‘Me Jesu a inyolosetsa;
A khutlela lehodimong
Leru le mo tlositse mahlong
Ha ba leletseng ho ‘mona.
Jesu ka letlotlong
O nts’a re khothatsa,
A re: Le lona le tla tla
Lehodimong

(Misteri 3)
Eaba Moea o Halalelang,
Ka tsatsi la Pentekonta,
O tsolleloa ho barutuoa
Ka mokhoa o bonahalang
Ha e se ka uena,
Moea oa Modimo,
Re sitoa ho etsa letho;
Tlo ho rona.

(Misteri 4)
Bonang! Mangeloi a Modimo
A tlile ho nka Maria
‘Me a se a mo nyolosetsa
Letlotlong la lehodimo.
Oho se lleng bana
‘M’a lona a le teng
Ea le rapellang moreneng
Ke Maria.

(Misteri 5)
Jesu o nehile Maria
Mofapahloho o motle,
O makatsang mangeloi ‘ohle
Ka mahlasedi a oona.
Rosari le eona,
Ke mofaphahloho;
Re e neheng ‘M’a Modimo
Ka ho ‘moka.

 

Leave a Reply

Jesu ke monghadi

13/10/2018