Jabulanini makholwa

Jabulanini makholwa nihube,
nihlabelel’ amagama amnandi.
Ngoba uJesu uMhlengi wesintu
usevukile waphum’ elibeni.
Usevukile waphum’ elibeni.

Senikhululwe, nathol’ ukuphila
ngaye uJesu owanisindisa.
Ake nishiye ukona ngempela,
nize kumkhonza ovuk’ ekufeni,
nize kumkhonza ovuk’ ekufeni.

Ningabuyeli koyimpi kinina,
osenqotshiwe uMhlengi uJesu.
Nibolandela owanikhulula,
khona nofika kuyen’ ezulwini,
khona nofika kuyen’ ezulwini

 

Leave a Reply

Jabulani

27/03/2018