Lona le llela’ng meokho

Lona le llela’ng meokho,
Bana ba fatse lena?
Khanthe ha le tsebe lillo
Tsa banab’abo lona.

Bakrite, le se lebale
Bona ba tsamaileng;
Le mellong ea purgatori
Ka thapelo le ba ntseng.

Lefu ha le nkile batho
Le isa ba bang mollong
Moo ho hloekisoang melato
E tsejoang leholimong.

Talimang, ha ba ntse ba lla
Har’a mollo o tukang;
Ho rona ba ntse ba qela
Metsinyana a batang.

Ba hloloheloa Morena
Ka pelo tse bohloko;
Ho lula hole le eena
Ke hloriso e kholo.

Purgatori ke lihele
Ha ho bapisoa mello,
Empa teng hloriso tsohle
Li tla ba le tokollo.

Joale na re ka lebala
Lekhotla la ba hlorang,
Kanthe re ka ba lopolla,
Batho bao ba tsoenyehang.

Re ba etsetseng thapelo
Tsee ba ntseng ba li batla.
Haholo ke sehlabelo
Sehlabelo sa ‘Misa.

‘Me le liketso li ngata,
Liketso tse molemo
Ka tsona re ba etsetsa
Tefelo ho Molimo.

Kereke e leng ‘M’a rona
E ee ba fokoletsa
Ka tsona indulgensia
Tsa thapelo tse ngata.

Lekhotla le leholimo
Le lona le ba thusa
Le ba qella ho Molimo
Tsoarelo, mohau, mosa.

Maria ha a lebale
Ho phallela bohlokong;
Ba apereng sekapulare
Ba mo hlomola pelo.

Le lona, etsang ka matla
Ho ntsa batho tsietsing,
Hore ba tsebe le bona
Ho le ntsa purgatoring.

Leave a Reply

Shwele Nkosi

02/08/2017

Ke tsepile ho uena

02/08/2017