Re bineng Mikael

Re bineng Mikael ea matla
Khosana ea leholimo:
O hlotse lira tsa Morena,
Ahe! Tona ea Molimo!

Mikael o hlotse ka ‘nete
Drakone eo e tsabehang
E boletsoeng ke Evangeli,
E matla a fetisisang.

Mohla Satane ea bohale.
A ikhantsetsang Molimo
Mikael a ema kapele
Le mangeloi a molemo.

Ke mang ea joaloka Molimo
ke polelo ea khosana;
‘Me satane ea boikantso
A hloloa ke lentsoe lena.

Eaba mangeloi a molemo
A putsoa ke leholimo;
Empa lihele le tahleho
Tsa otla ‘ona a khopo.

Oho, Mikael ea monate,
Mothusi ea bokhabane
U re loanele hle, Morena,
Re tla u leboha bohle.

Lira tsa bakriste li ngata,
Li matla a fetisang;
Athe rona rea fokola,
Re ka balehela ho mang?

Re behile tsepo ea rona
Mathohong a hao, khosana;
Oho, Mikael ea leng matla,
U re thuse lintoeng tsena!

Leave a Reply

Mikaele ocwebile

07/08/2017

Ahe Anna

07/08/2017