Sehlabelong

Sehlabelong se halalelang
Jesu ‘Moloki oa rona
Ka mosa o fetisisang
O tla ho rona ka mehla.

A re eeng bohle
Ka pelo tse ntle
A re eeng ho moadora
‘Me ka lerato
Le ka hlonepho
Hoba ke eena Morena.

Ka hlompho re mo inameleng
Le ka boikokobetso;
‘Me ho eena ea re ratileng
Re kopeng tsa hae lineho.

‘Me ea iketsang sehlabelo
Bakeng sa baetsalibe
Ke eena Mora oa Molimo,
Ke oa rona Molopolli.

Ke Morena ea matla ohle
Ea re nehang ka matsatsi
Ka sebopeho sa bohobe
‘Mele oa hae ka sebele.

Ba heso re mo neheng moea,
Bophelo, matla le pelo;
Ke pusetso ea bafutsana,
Empa e tla mo thabisa.

Leave a Reply

Ah Ma Mariya

22/08/2017