U nke pelo ea ka

U nke pelo ea ka,
Oho ‘M’e ea monate,
E se e khathetse,
E se e fokotse;
Ke neng e mamela
Litaba tsa lefatse
Kajeno e hlotse
E tla ema ruri.

Oho Mofumahali,
Re se re mathela ho uena,
U tla re matlafatsa
Re be ba hao ka matsatsi,
Ba hao ka matsatsi.

Ho monate ho ‘na
Ho ipeha ho uena;
Na nka hloka eng’na,
Ha u ka nkalosa?
Ke uena molisa
U leng molis’a mosa
Re tla u mamela
Re tla u hlonepha.

Kahohle, kamehla
Re fumana tsietsi,
Hobane lefatseng
Li teng lira tse mpe;
U etse ka matla.
Oho, Mofumahali,
Re phele ka ‘nete,
Re le ba hao ruri.

Mane leholimong,
U ba fetile bohle’
U re hopole hle!
Re tle re pholohe
E tl’e re letlotlong
U re rapelle bohle
Re tle re fihlile
Setulo se setle.

Leave a Reply

Yethi Nkosikazi

02/08/2017

E! Nkanyezi enhle

02/08/2017