Amandla kaYosefu

Amandla kaYosefu umondli kaYesu
ngethemba singaxhomekeka kuwo
ngokuba uMDali wamenza igosa
nentloko yosapho lwakhe luphela.

Josef owahlangula uYesu
mhlana wayefunwa yinkos’ uHerode
uzubakhusele abatshutshiswayo
ziintshaba zokholo ebomini babo .

Leave a Reply

Phakamis' iingcinga

25/08/2017

Abafela ENkosini

25/08/2017