Asiye eBethlehema

Asiye eBethlehema sibingelele sithi:
E! Mntwana wophezulu, E! Mntwana 
kaMaria
E! Jesu Bayede! E! Jesu Bayede!

Sokhonza ngani kuye? Ngomlomo wodwa yini?
Qha nazi inhliziyo, azib’ ezakho Mntwana.
E! Jesu bayede! E! Jesu bayede!

E! MntakaNkulunkulu Ndodana kaMaria,
awube uMsindisi kithina sonke Mntwana.
E! Jesu bayede! E! Jesu bayede!

 

Leave a Reply

Mntwan’ omuhle

26/03/2018