E! Nkosi yobukhosi

E! Nkosi yobukhosi.
Ngaphambi kobukhulu,
nobungqongqoshe bakho
kuthuthumela konke.

E! Nkosi yokulunga,
ngaphambi kobungcwele,
nobuhle, nomsa wakho
kuguqa phansi konke.

E! Nkosi yokukhanya,
ngaphambi kokucweba
nenkazimbulo yakho
kunyamalala konke.

 

Leave a Reply

Masihube sonke

28/03/2018

Jesu wena kuthokoza

28/03/2018