Jesu wena kuthokoza

Jesu wena kuthokoza, okuyikho kwenhliziyo,
nokukukhumbula njena kunjengoju olumnandi,
okudlula konk’ okunyengukuhlala nawe Jesu.

Mangitus’ igama lakho elimnandi emlonyeni
lenamis’ indlebe zami, lesasisa inhliziyo,
nguwe Jesu, wena wedwa, okholis’ umoya wami.

Jesu themba labonile, unomusa kubo bonke
abaphendukela kuwe beshiyil’ izono zabo.
Uligugu elimnandi kwabazinikela kuwe.

Singetshenwe muntu neze, nangencwadi singefunde
ubumnandi bokumthanda uMsindisi weth’ uJesu;
ukuphela omthandayo uzwa bona bunjengoju

 

Leave a Reply

E! Nkosi yobukhosi

28/03/2018