E! Zingelosi

E! Zingelosi zasezulwini yehlani nize,
nizodumisa iSakramente laseLathini.

E! Zingelosi, bongan’ uJesu, nimtuse nithi :
E! Nkosi yethu, mawudunyiswe ubongwe njalo.

E! Zingelosi, tusan’ iNkosi eseLathini.
Hubani nithi: E! Ucwebile E! Ucwebile.

E! Zingelosi sifundiseni ukudumisa
iNkosi yethu yasezulwini eselathini.

E! Zingelosi, sincengeleni kuJesu Kristo.
ukuba asiphe iSakramente mhla simukayo.

 

Leave a Reply

E! Sikhuleka kuwe

28/03/2018

Lonke ibandla

28/03/2018