Ibandla likaKristo

Ibandla likaKristo laqalwa nguye yedwa,
Lenziwa labalihle nangezwi nangamanzi,
Wehlul’ ukulifuna walenza labangcwele:
Wazinikela lona wahlushwa waze wafa.

Lubuthwe kulo lonke, lilinye njalo noko;
iNkosi yalo inye, likhonza yona yodwa.
Libong’ igama layo. Londliwa ngokungcwele;
Lihamba linethemba, liphiwe okwenNkosi.

INkosi isekulo nalapha emhlabeni.
Kabahlukene nalo nab’ abasezulwini
La bathokoza khona – sisize Nkosi Jesu
Sihlanganiswe nabo sifnyelele kuwe.

Leave a Reply

Bandla mtuse

23/07/2017

Sikutusa Baba wethu

23/07/2017