INhliziyo kaJesu

INhliziyo kaJesu, yiso isiphethu leso,
okwaphum’ igazi kuso elasisindisa sonke.

Lenhliziyo ethe cwe; eluthand’ oluthe swi;
wozanini siyituse singayeki ukuyithanda. 

Yasihluphekela yona yasifel’ onqamlezweni;
isasazi ezulwini, isasazi eLathini.
Lenhliziyo

Lenhliziyo engithanda mina muntu kazanyana,
akus’ iyomuntu njena, ngekaNkulunkul’ uqobo.
Lenhliziyo…

Sekungathi bonk’ abantu bangayazi leNhliziyo:
baluqond’ uthando lwayo, baze bayithande nabo.
Lenhliziyo

 

Leave a Reply

Nhliziyo ecwebile

28/03/2018