Nhliziyo ecwebile

Nhliziyo ecwebile kaJesu uMsindisi,
lungis’ezethu nazo, zize zicwebe njalo.

Uzenze zibe mhlophe, zixway’ izono zonke.
Ziqinise njalo ekulungeni konke.

Ubuhle nobumhlophe beyakho iNhliziyo.
Akub’ isibonelo esibonela kuso.

Vuthel’ uthando lwakho enhliziyweni zethu.
Ukuze sikuthande wena Nhliziyo enhle.

 

Leave a Reply

Nhliziyo yoMsindisi

28/03/2018

INhliziyo kaJesu

28/03/2018