Jesu wen’ ongithandayo

Jesu wen’ ongithandayo
Wazidel’ inhloko ngami;
Wena lapha kulomhlaba
Waf ‘ onqamlezweni ngami.

E! Ngiyakuthand’ impela,
Wena Jesu, mhlengi wami.
Njengalokhu wangithanda,
Waze wafa ngenxa yami.

Ngikuthanda ngeqiniso
Ngenhliziyo yami yonke.
Ngikuthanka nangamandla,
Nangengqondo yonke yami.

Ngikuthanda ngilusizi,
Ngikuthanda ngezamile,
Ngikuthanda ngibuhlungu,
Ngikuthanda ngiphilile.

Ngikuthanda ngisaphila,
Ngokuthanda ngoze ngife,
Ngokuthanda naphakade,
Wena olugugu lami.

Leave a Reply

Asituse Umsindisi

23/07/2017