Kajeno ha re phuthehile

Kajeno ha re phuthehile
Pela sefapano sena,
Moea oa rona o thabile,
O tla fumana grasia.

Bakriste, binang ka thabo,
Tsatsi lena le thabisang;
Le bineleng sefapano,
Se pholoho e fetisang.

E sefapano sa Morena
Ke buka moo re ithutang
Lerato la Jesu oa rona,
Lerato le re pholosang.

Re tla se etela hangata,
Ho tla ithuta mamello;
Mahlokong a fatse lena
Re ikhothatseng ka sona.

Mohla re batlang re fokola
Re tla tsamaea kapele,
Re tla tla ho imatlafatsa
Sefapanong sa ‘Moloki.

Oho! Jesu Moren’a rona
U re thuse ho se jara
Sefapano sena se matla,
Re u latele ka sona.

Leave a Reply