Madunyisw’ uJesu Kristo

Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade.
OnguNkulunkulu uqobo owab’ umuntu ngathi.
Weza lapha emhlabeni eze kusihlenga sonke.
Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade.

Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade,
owafel’ onqamlezweni efela thina zoni.
Wahlawul’ izono zethu ngokuhlushwa kalukhuni.
Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade.

Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade,
ozinikelela thina kuYise eLathini.
Uyisinkwa sokuphila esivela ezuiwini.
Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade. 

Leave a Reply

Jesu wena kuthokoza

28/03/2018

E! Sikhuleka kuwe

28/03/2018