Maria mandla ami

Maria mandla ami, ake ingiqinise.
Ngibambelele kuyo indlela yokulunga.
Umphefumulo wami, wubheke uwulonde,
ungaze ungcoliswe isono esinzima.

Maria Mlondi wami ake ungivikele,
La ngivelelw’ ingozi yomphefumulo wami.
Umphefumulo wami, wubheke uwulonde,
ungaze ungcoliswe isono esinzima.

Maria themba lami, ake ungicelele
eNdodaneni yakho inhlanhla yaphakade.
Umphefumulo wami, wubheke uwulonde,
ungaze ungcoliswe isono esinzima.

Leave a Reply

E! Mame

02/08/2017

Ke tla ea ho uena

02/08/2017