Maria siyacela

Maria siyacela, Maria sisize.
Simpofu siyantula Maria sisize.

E! siyathemba kuwe, Maria, E! Maria.
Ngob’ unguMame wethu.

Maria themba lethu, Maria sisize,
wen’ oyinqaba yethu, Maria sisize.
Sibalekela kuwe, Maria E! Maria.
Silonde thin’ abakho.

Virigo elimnene, Maria sisize;
sibheke ngobubele Maria sisize.
E! Nqaba yabonile Maria,E! Maria.
Sisize thin’ abakho.

 

Leave a Reply

Nkosikazi yamazulu

28/03/2018

Nhliziyo kaMaria

28/03/2018