Nhliziyo kaMaria

Nhliziyo kaMaria, emhlophe njengeliqhwa.
Ngicela nami njalo emhlophe inhliziyo.
Ngicela inhliziyo, efuze yon’ eyakho
ecwebe njalo njalo, exway’ izono zonke.
Ecwebe njalo njalo, ecwebe njalo njalo.

Nhliziyo kaMaria, wahlatshwa yisinkemba
mhla efa umntanakho uphansi konqamlezo.
E! Nina olusizi, Wo! ngiyakukhalela.
Ngingeke ngisaphinda, ngihluphe wena Mame.

Nhliziyo kaMaria, nginik’ indawo kuwe,
engizocasha kuyo mhlazane ngilingwayo.
Nala ngimuka lapha eyami inhliziyo.
ihlanganiswe nawe Nhliziyo kaMaria.

 

Leave a Reply

Maria siyacela

28/03/2018

Nina ocwebe cwe

28/03/2018