Nhliziyo kaJesu ngiyakholwa

Nhliziyo kaJesu ngiyakholwa kuwe.
Nhliziyo kaJesu ngiyakholwa kuwe.

Nhliziyo kaJesu ngiyathemba kuwe.
Nhliziyo kaJesu ngokuthanda njalo

 

Leave a Reply