Oho Jesu Moren’a mosa

Oho Jesu Moren’a mosa
Rato la hao le le ka kang!
Ke uena ea tlileng ho rona
Na re tla u  leboha joang.

Binang kajeno Morena Jesu!
Hoba ke lena letsatsi la hae
Binang ka thabo, binang Molimo.

O lutse setulong se setle
O tlile ho re tselisa,
A re mo atameleng bohle
A re eeng ho mo adora.

Re mo lateleng ka tumelo
Hoba ke Jesu ka ‘nete,
Ke Morena oa leholimo
Ea tlileng ho ba lefatshe.

Ke ntat’a batho; re a tseba
Mohau oa hae o moholo,
O ntse a re utloa ka mehla
Ha re mo joentsha lipelo.

Libopuoa tsohle hammoho
Li rorisa Mong’a tsona,
Bohle re tumiseng letlotlo
La Jesu ea tlang ka mosa.

 

Leave a Reply

Oho! banabeso hle

28/03/2018