Oho! banabeso hle

Oho! banabeso hle! Re batleng pholoho!
Ka mehla re hopoleng e le setshabelo.

Ea nang le poloko
O ruile tsohle,
O na le lehlohonolo
Le fetisang tsohle.

‘Me le ha re ka rua re sa le lefatsheng,
Ha moea o timela na re tla thusoa ke’ng?

Re tsebeng, taba ena ke lentsoe la Jesu,
O re bolella lona rona banab’eso.

Ea ratang ho fihlisa moea oa hae botleng,
U tshoanetse ho etsa ketso tse lokileng.

Re tla ea leholimong ha re ka pholoha,
Empa re tla ea mollong ha re ka lahleha.

 

Leave a Reply

Tlong, re hateng

28/03/2018