Wozani sisondele

Wozani sisondele ngasesiphambanweni.
Simbone uMsindisi onqanyuleziweyo.
Bonan’ umzimba wakhe ushaywe kalukhuni
usumanxebanxeba uphum’ igazi wonke.

Ikhanda liqheliswe ngameva kabuhlungu,
izandla nezinyawo, nazo-ke zibethelwe.
Kant’ uyabekezela uhluphekela thina.
Ufel’ onqamlezweni ngothando olukhulu.

Msindisi weth’ omuhle, ngubani onecala
lokufa kwakho loko, kunge yithina zoni,
E! Jes’ othandekayo, sengathi ngingakhala
ngezono zami zonke owafa ngenxa yazo

 

Leave a Reply

Busuku obuhle

26/03/2018