Yizani ke nonke

Yizani ke nonke
Nantsi isakramente
Eyamiswa nguy’ uYesu
Size simkhumbule.

Nank’ umzimba wakhe
Nali igazi lakhe
Owudlayo alisele
Wophila ke njalo.

Nguy’ osimemayo
Uthi: yizani ke
Nonke nixhamlekileyo
Ndiniphakamise.

Sixolel’ izono
Esakona ngazo
Siqinise someleze
Singabuye sone.

Hlala nathi Yesu
Usingcine njalo
Mhlelikweni sibhubhayo
Sivuyiswe nguwe.

Leave a Reply

Thixo ungumncedi

08/08/2017

Mariya mandla am

08/08/2017