E! Nhliziyo yomkhululi

E! Nhliziyo yomkhululi,
wena mthombo wokuthanda.
Wazidela ngenxa yethu
waze 
wafa kabuhlungu.
E! Sengathi singabonga,
wen’ ogcwel’ uthando lonke.

Inhliziyo yakho Jesu,
isilulamisa njalo.
Lonk’ usizi luyaphela.
Uma sikhumbula yona.
Yonk’ inhlanhla nobumnandi
kufumaniseka kuyo.

E! Nhliziyo ecwebile,
naku simi phambi kwakho:
Ak’ uvume isicelo
senhliziyo zethu lesi:
Yenz’ ukuba sikuthande
ngenhliziyo zethu zonke.

 

Leave a Reply

INhliziyo kaJesu

28/03/2018