Bakriste a re beng le tshepo

Bakriste a re beng le tshepo
E nolofatsang bohloko;
Re talingoa ke leholimo
Le re etselitseng mohau.
Lebitso la Movirigo
Le se le tsejoa ke rona:
Ke la ‘M’a rona Maria,
Ke eena ka ‘nete Mofumahali oa hlolo.

Ka mehla le mehla Ka mehla Maria
Flaka ea hao e tla ratuoa Ke tsa rona lipelo
Re tla e latela ‘Me ho phela ha rona
Ho tla tsoanela lithuso tsa hao.

Re tsoheng hle, rona Basotho,
‘Me re hlomoheng lipelo;
Re khaoleng tlamo tsa Satane,
Re tsoeng meriting oa lefu;
Re nkeng joko ea Molimo
Ke moo re tlang ho phomola,
Maria ho rona bohle
O sat la ipontsa Mofumahali oa hlolo.

‘Me flaka e ntle ea ‘M’a rona
Tsatsing lena re u balla:
Re tla e latela ka mehla
Ho fihlela lefung la rona;
‘Me ka tsatsi la letlotlo,
La hlolo, re tla pholoha:
Joale re tla u binela
Re ntse re u boka Mofumahali oa hlolo.

 

Leave a Reply

Ahe Maria

28/03/2018