Bakriste re loantseng

Bakriste re loantseng lira tsa rona tsohle,
Re tla li hlola hang bana ba Maria;
E, re ‘mitseng mona lefatseng la mahloko;
Ke eena ‘M’a Jesu, ke eena ‘M’a batho.

Mofumahali oa hlolo,
U hlotse lihele tsohle;
Re etseng hammoho hle,
Sefela sa khotso.

Re beheng ho eena tsepo ea rona eohle,
Lipelo tsa rona li mo rate tsohle;
Le lebitso la hae le boleloe kamehla,
Le tle le tsabise lira tsa Morena.

Oho ‘Me ea hloekileng ea se nang le sekoli,
U re fe lineho tse tsoang ho Molimo
Re tle re be mona bakriste ka sebele
Le mohla re fallang, re fihle ho uena.

Ha lefatse lena le nyefola Molimo,
Rona ban aba hae re tla mo khahlisa.
E, re tla boloka melao ea lerato,
Re rate Morena re rate Maria.

 

Leave a Reply

Batho re thabile

28/03/2018