Binang Bakriste

Binang Bakriste! Binang ka thabo
Pela Jesu Kriste, hoang lithoko.

Lefatshe le phetse binang kajeno
Teboho ea ‘nete e be ho Jesu.

Moshoeli oa rona o tsoa lebitleng
O re neha matla a ho tsoa sebeng.

O sa hlotse lefu re ba hae bohle
‘Me ka eena Jesu re pholohile.

‘Moloki o lutse ‘musong oa khotso
Rona bana ba hae re beng hammoho.

 

Leave a Reply

Batho re thabile

28/03/2018

Botrinitas

28/03/2018