Jesu omuhle othandwayo

Jesu omuhle othandwayo woza
nginxanele wena E! sithandwa
esimnandi, woza Jesu, woza kimi.

Inhliziyo yami, Jesu, ingethokoziswe
lutho, nguwe Jesu, wena wedwa
ongayitholis’ inhlanhla.

Nokukukhumbula njena kunjengoju
olumnandi; woza kimi, Jesu wami,
ngizwe ubumnandi bakho.

Jesu, woz’ uhlale kimi ungemuki
naphakade; Yiba ukwenama kwami,
ngibe isithandwa sakho

Leave a Reply