Jesu sinkwa sengelosi

Jesu sinkwa sengelosi, Woza,
nginxanela wena :Jesu, Jesu wam’ omuhle,
woza, woza kimi.

Jesu sinkwa sokuphila, woza
ungilulamise :Jesu sidlo esimnandi,
woza, woza kimi.

Jesu Nkulunkulu wami, woza
ungithokozise :Jesu, Jesu, Mhlengi wami,
woza, woza kimi.

 

Leave a Reply

Jesu Nkosi ukulinga

24/02/2018